بیرجند
صفحه اول       درباره انجمن صنفی

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر بیرجند از سال 1380 فعالیت خود را در رابطه با حمایت از شرکت های مسافربری بیرجند و توابع فعالیت خود را آغاز نموده و تا هم اکنون بر اهداف خود استوار بوده است .

بعد تغییرات سیاسی مرز ها و تشکیل استان خراسان جنوبی با مرکزیت بیرجند ، " انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر بیرجند " نام خود را به " انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی " تغییر و فعالیت خود را با تمامی شرکت های مسافربری خراسان جنوبی پیش برد .

هم اکنون در آخرین انتخابات و تغییرات هیئت مدیره ( تاریخ 30 آذر 1395 ) " انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی " ، هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های مسافربری متشکل از :

رئیس : مسعود فدائی

نائب رئیس : مسعود کاشانی

خزانه دار : محسن میابادی

بازرس : محمد فرخی

عضو : حسن نوری

عضو : علیرضا محمدی

...

عضو علی البدل : محمد ولی زینلی فرد

عضو علی البدل : علی دلاکه

...

دبیر : غلام محمد ناصری

می باشد که خدمات بسیار شایانی در امر خدمت به شرکت ها و رانندگان ارزانی داشتند .

در حال حاضر " انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی " مسئولیت برگزاری کلاس های آموزشی مخصوص رانندگان " بدو خدمت " ، " ضمن خدمت " ، " مهمانداران " و همچنین " کارت هوشمند راننده و ناوگان بخش مسافر " را در اختیار دارد .

کادر دفتری و اجرائی " انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی " نیز متشکل از "غلام محمد ناصری " ، " حسن گلدانی مقدم " و " رامین ناصری " می باشد .تعداد بازدید این صفحه :2904
تاریخ انتشار صفحه : 1396/09/29

Power by : RAAKCMS