وبسایت پایانه های خراسان جنوبی

کارت هوشمند به انجمن رانندگان تحویل شد!

کارت هوشمند به انجمن رانندگان تحویل شد!

طی قرارداد با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، امور مربوط به کارت هوشمند رانندگان از انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافر خراسان جنوبی به انجمن صنفی رانندگان مسافربری خراسان جنوبی تحویل شد.

از این پس کلیه رانندگان به این انجمن مراجعه خواهند نمود!

آدرس صفحه :