وبسایت پایانه های خراسان جنوبی

هیئت مدیره انجمن صنفی با انتخابات تغییر پیدا کرد

هیئت مدیره انجمن صنفی با انتخابات تغییر پیدا کرد

انجمن صنفی شرکت های مسافربری پذیرای کلیه اعضای خود در اتاق کنفرانس بود و با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و برگزاری انتخابات هیئت مدیره خود را تغییر داد.

لیست هیئت مدیره جدید به شرح ذیل می باشد:

رئیس : عباس عباس نیا تهرانی

نائب رئیس : مسعود فدائی

خزانه دار : محسن میابادی

بازرس : علیرضا توتونی

عضو : حسن نوری

عضو : مسعود کاشانی

عضو علی البدل : -

دبیر : غلام محمد ناصری

آدرس صفحه :