وبسایت پایانه های خراسان جنوبی

کارت هوشمند های چاپ شده مرداد و شهریور ماه 1395

کارت هوشمند های چاپ شده مرداد و شهریور ماه 1395

کارت های هوشمند بخش مسافربری ( راننده و ناوگان ) که در تاریخ های 25 مرداد ماه و 03 شهریور ماه 95 چاپ شده اند به انجمن صنفی شرکت های مسافربری خراسان جنوبی ، واحد کارت هوشمند انتقال یافت .

رانندگان محترم می توانند با در دست داشتن مدرک احراز هویت و رسید کارت هوشمند اقدام به دریافت کارت هوشمند خود نمایند . کارت های اقدام شده بعد از تاریخ های اعلام شده فوق ، در سری بعدی چاپ خواهند شد .

http://www.sk-bus.ir/User_Files/news/card/25-05-95-1.jpg

http://www.sk-bus.ir/User_Files/news/card/25-05-95-2.jpg

آدرس صفحه :