آخرین وضعیت مصدومیت بازیکنان استقلال

پزشک استقلال در خصوص آخرین وضعیت مصدومان بازیکنان استقلال صحبت کرد.

آخرین وضعیت مصدومیت بازیکنان استقلال

به گزارش پایانه مسافربری اتوبوس، پزشک استقلال در خصوص آخرین وضعیت مصدومان بازیکنان استقلال صحبت کرد و گفت: ارسلان مطهری خوب است و مشکلی ندارد. به مچ پایش فقط ضربه خورده بود. مرادمند هم خوب است و دلیل تعویضش خستگی بود. وی ادامه داد: سید حسین حسینی نیز خسته بود و گرفتگی عضلانی داشت که طبیعی هم است. وقتی 120 دقیقه بازی می‌کنید، این مشکلات هم به وجود می آید. پایان پیام/