آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در اربعین

استاندار ایلام طی آیینی از خبرنگاران فعال اربعین ۱۴٠۲ تجلیل به عمل آورد.

آیین تجلیل از خبرنگاران فعال در اربعین