افتتاح پروزه آبرسانی از سد سلمان فارسی قیروکارزین به شهر قیر

پروزه آبرسانی از سد سلمان فارسی قیروکارزین به شهر قیر با اعتبار بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

افتتاح پروزه آبرسانی از سد سلمان فارسی قیروکارزین به شهر قیر

به گزارش پایانه مسافربری اتوبوس از قیروکارزین، پروزه آبرسانی از سد سلمان فارسی قیروکارزین به شهر قیر با اعتبار بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

این پروژه شامل ایستگاه پمپاژ ،مخزن هرارمترمکعبی و ۱۲ کیلومتر خط انتقال میباشد که با افتتاح این پروژه ۸ هزار مشترک با جمعیت ۲۵ هزار نفر از نعمت آب شرب سالم بهره مند میشوند.

پایان پیام/خ