ببینید | ۲ موقعیت خطرناک طارمی و آزمون مقابل هنگ‌کنگ

ویدیویی از ۲ موقعیت خطرناک برای ایران که ضربات آزمون و طارمی با دخالت بازیکنان هنگ‌کنگ، توپ به کرنر رفت. منبع: آخرین خبر

ببینید | ۲ موقعیت خطرناک طارمی و آزمون مقابل هنگ‌کنگ