حریت: پس از سفر اردوغان به عراق، عملیات زمینی علیه پ‌ک‌ک آغاز می‌شود

روزنامه چاپ ترکیه گزارش داد که ارتش ترکیه عملیات زمینی علیه گروه‌های کُرد در عراق انجام خواهد داد.

حریت: پس از سفر اردوغان به عراق، عملیات زمینی علیه پ‌ک‌ک آغاز می‌شود