دلهره در 3 کیلومتر جاده پر مخاطره روستایی بیرجند- اسفهرود + تصویر

کاربران جاده ای 3 کیلومتر راه روستایی بیرجند- اسفهرود از راه و شهرسازی خراسان جنوبی درخواست ارتقاء این محور روستایی به شریان اصلی را دارند اما راه و شهرسازی زیر بار نمی رود.

دلهره در 3 کیلومتر جاده پر مخاطره روستایی بیرجند- اسفهرود + تصویر

پایانه مسافربری اتوبوس– خراسان جنوبی؛ قرار گرفتن در همسایگی مرکز خراسان جنوبی، سکنی گزیدن سرریز جمعیت بیرجند در این نقاط روستایی، جمعیت رو به فزونی روستاهای اقماری آن هم به واسطه نزدیکی به مرکز خراسان جنوبی سبب شده تا تردد ها و رفت و آمدها در این جاده سه کیلومتری یعنی بیرجند تا اسفهرود از جاده روستایی بیش از پیش باشد. همین شلوغی و ترافیک بالای این مسیر سبب شده تا مخاطرات جاده ای هم در این محور روستایی بیش از پیش افزایش یابد طوری که در یکی سوانح جاده ای در این مسیر یک نفر نیز جانش خویش را به واسطه عرض کم و روستایی بودن جاده از دست داده است. خواسته کاربرانی که در این مسیر تردد دارند به ویژه شهرک های فرهیختگان و طلاب(کلاته میر علی) از راه و شهرسازی این است که این جاده روستایی به شریان اصلی ارتقا یابد تا شاهد مخاطرات و تلفات جاده ای کمتری در این جاده پر تردد باشند. واژگونی بسیار خودروها در این مسیر سبب شد تا ۱۸۰ نفر از این جاده ناایمن روستایی نامه ای به استانداری خراسان جنوبی ارسال کنند و خواستار ارتقا این جاده روستایی به شریان اصلی شوند. اما  آن طور که کاربران جاده و اهالی مردم اطراف این جاده می گویند: راه و شهرسازی با ارتقاء این جاده سه کیلومتری به جاده اصلی مخالف است و اعتباری به این منظور اختصاص نمی دهد. جالب اینجاست که در دولت قبل نیز در بودجه خراسان جنوبی اعتباری برای تعریض و ارتقاء این جاده روستایی مصوب شد طوری که بسیج سازندگی استان هم مقداری قیر رایگان برای این منظور در نظر گرفت اما چون راه و شهرسازی زیربار نمی رود هیچ اتفاقی نیفتاده و همچنان شاهد دلهره و اضطراب کاربران جاده هنگام تردد در این مسیر هستیم.

  پایان پیام/۶۹۰۷۵