دوام: 76 دعوای حقوقی داشتیم که 37 پرونده مختومه شد

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: در مدتی که من در باشگاه حضور داشتم 76 دعوای حقوقی داشتیم.

دوام: 76 دعوای حقوقی داشتیم که 37  پرونده مختومه شد

به گزارش خبرنگار ورزشی پایانه مسافربری اتوبوس، حسین دوام در نشست خبری باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد و اظهار داشت: در مدت 11 ماهی که من در باشگاه حضور دارم، ما 76 دعوای حقوقی در محاکم قضایی داشتیم. 37 پرونده مختومه شده، 20 پرونده به سود باشگاه بوده و در 17 پرونده هم رای به ضرر ما صادر شده است.  وی درمورد کارگذار سابق باشگاه پرسپولیس، خاطرنشان کرد: نمی‌خواهم نامی از کارگذار سابق بیاورم، چون قرارداد با عجله تنظیم شده بود، منافع باشگاه در نظر گرفته نشده بود. اگر هم مدتی این قرارداد پابرجا ماند به دلیل پرداختی‌هایی بود که صورت گرفته بود و ادعایی وجود داشت. بر اساس مصوبه هیأت مدیره ما دعاوی را مطرح کرده‌ایم و دادخواست داده‌ایم و تعیین وقت هم شده است.  معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درخصوص مدیرعاملی که مدعی شده بود پول کالدرون را پرداخت کرده است، گفت: دعوای وی محکوم به بی‌حقی شد و در نهایت به سود باشگاه رای صادر شد. نمی‌خواهم نامی از کسی ببرم. آن فرد محکوم به بی‌حقی شد و دادگاه گفت که سندی که وجود دارد مورد قبول نیست. ادامه دارد…