سایه آلودگی همچنان بر سر تهران

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران با شاخص 120 در وضعیت نارنجی همچنین وضعیت 4 شهر استان تهران در وضعیت قرمز قرار دارند.

سایه آلودگی همچنان بر سر تهران

به گزارش پایانه مسافربری اتوبوس از تهران،‌ مطابق داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران هم اکنون با شاخص 123 در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. بر اساس این گزارش 6 ایستگاه سنجش کیفیت در مناطق شهر تهران وضعیت قرمز آلودگی هوا را نشان می‌دهند؛ گفتنی است در وضعیت قرمز، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.  

وضعیت آلودگی مناطق 22گانه شهر تهران یک شهر سبز و 3 شهر قرمز همچنین شهرهای باغستان با شاخص 164، قرچک با شاخص 155، شهریار با شاخص 154 در وضعیت قرمز آلودگی هوا و ناسالم هستند و شهر رباط‌کریم با شاخص 47 در وضعیت سبز آلودگی هوا و پاک می‌باشد.  

وضعیت آلودگی شهرستان‌های استان تهران شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است. از ابتدای سال جاری تا به امروز در تهران 9 روز هوای پاک، 183 روز هوای قابل قبول، 73 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 10 روز هوای ناسالم در روز شمار شاخص آلودگی هوا به ثبت رسیده است. پایان پیام/