شهید سلیمانی؛ از یک نابغه نظامی تا نماد مقابله با تروریسم در جهان

در حالی حاج قاسم بخاطر نجات جهان از چنگال تروریسم داعش به عنوان یک نماد و قهرمان مبارزه با تروریسم شناخته می‌شود که آمریکا با تفکیک تروریسم به «خوب» و «بد» در صدد استفاده ابزاری از گروه‌های دهشت‌افکن برآمده و با ترور ایشان به بقای تروریسم و بی‌ثباتی در غرب آسیا کمک کرد.

شهید سلیمانی؛ از یک نابغه نظامی تا نماد مقابله با تروریسم در جهان