فیلم| رژه خودرویی شادگانی‌ها به سوی مرز بین‌المللی شلمچه برای حمایت از مردم فلسطین

فیلم| رژه خودرویی شادگانی‌ها به سوی مرز بین‌المللی شلمچه برای حمایت از مردم فلسطین

فیلم| رژه خودرویی شادگانی‌ها به سوی مرز بین‌المللی شلمچه برای حمایت از مردم فلسطین