نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی اجرا در تئاترشهر طی سال 1402 اعلام شد

روابط عمومی تئاتر شهر پیرامون جزییات نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی اجرا در تالارهای مختلف این مجموعه طی سال 1402 ، اطلاعیه ای را منتشر کرد.

نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی اجرا در تئاترشهر طی سال 1402 اعلام شد

به گزارش پایانه مسافربری اتوبوس، روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر روز یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه  پیرامون نحوه دریافت آثار نمایشی متقاضی اجرا در تالارهای مختلف این مجموعه طی سال 1402 اطلاعیه ای را منتشر کرد. در متن اطلاعیه شماره 3 آمده است: مجموعه تئاتر شهر با نگاه به مولفه های ملی ، میهنی ، اجتماعی ، مذهبی و همچنین نمایشنامه های خارجی یا طرح های اجرایی همسو با محورهای یاد شده تعدادی از آثار نمایشی را برای اجرا در سال ۱۴۰۲ انتخاب و جهت تولید و اجرا به اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می نماید. هنرمندان فرهیخته و ارجمند می توانند در صورت تمایل آثار خود را با در نظر گرفتن شرایط ذیل جهت بررسی و انتخاب به دبیرخانه مجموعه تئاتر شهر ارسال کنند. الف : کارگردانان حرفه ای : – در تعریف فراخوان اجرای عمومی آثار نمایشی تئاتر شهر ، هنرمندانی که حداقل 3 نمایش و هر نمایش را حداقل 15 اجرا در تماشاخانه های حرفه ای تئاتر تهران روی صحنه برده باشند و هنرمندانی که حداقل ۱۰ نمایش و هر نمایش حداقل ۱۵ اجرا در شهرستان داشته باشند، جزو کارگردانان حرفه ای محسوب می شوند . – هنرمندان محترمی که در دسته مذکور قرار بگیرند می توانند نمایشنامه یا طرح های اجرایی خود را  به شورای مشورتی تئاتر شهر برای اجرای عمومی پیشنهاد دهند. ب: آثار متقاضی اولین اجرا ( کارگردانان  کار اولی) : – هنرمندانی که  شرایط  مندرج در بخش کارگردانان حرفه ای  را دارا نباشند ، آثارشان در بخش  «متقاضی اولین اجرا» یا «کارگردانان کار اولی»  مورد ارزیابی و انتخاب برای اجرای عمومی در تئاتر شهر قرار می گیرد. توضیح اینکه اولویت اجرایی تمامی نمایش های متقاضی شرکت کننده این بخش، در «کارگاه نمایش» مجموعه خواهد بود. هنرمندان متقاضی اجرا در این بخش می بایست یک نسخه از «طرح»، «پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال)» یا «ایده اجرایی» خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه مجموعه ارسال کنند. * توجه : تمامی هنرمندان عزیز متقاضی شرکت در دو بخش به این نکته توجه داشته باشند که هیچ یک از مراحل مورد اشاره فراخوان، تعهدی از سوی تئاتر شهر برای اجرا و یا پرداخت هزینه  فراهم نساخته و صرفا پس از انتخاب آثار توسط شورای مشورتی  مجموعه  و اخذ مجوز متن از سوی شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی  در مورد زمان بندی اجرا تفاهم می شود. نحوه ارسال و تحویل آثار متقاضی : – هنرمندان فرهیخته و ارجمندی که متقاضی ارسال اثر در بخش «آثار حرفه ای» هستند می بایست از تاریخ انتشار این اطلاعیه تا پایان روز هفتم اسفندماه سال 1401 «فرم تقاضای اجرای نمایش» در مجموعه تئاتر شهر به همراه «متن کامل نمایشنامه» یا «طرح نمایشی» مورد نظر خود رامشخصا با خط «Nazanin» یا «Mitra» با فونت شماره 14 در قالب فایل PDF به پست الکترونیکی بخش دریافت آثار مجموعه به آدرس [email protected]  ارسال کنند. – هنرمندان محترمی هم که مایل به حضور در بخش «آثار متقاضی اولین اجرا در مجموعه تئاتر شهر» هستند، می بایست از تاریخ انتشار اطلاعیه تا پایان روز هفتم اسفند ماه سال 1401 «فرم تقاضای اجرای نمایش» در مجموعه تئاتر شهر به همراه «طرح»، «پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال)» یا «ایده اجرایی» مورد نظر خود را مشخصابا خط «Nazanin» یا «Mitra» با فونت شماره 14 در  قالب فایل PDF به پست الکترونیکی بخش دریافت آثار مجموعه به آدرس [email protected]  ارسال کنند. به منظور صرفه جویی در زمان و پرهیز از بی نظمی های احتمالی ، «فرم تقاضای اجرای نمایش در مجموعه تئاتر شهر »در هر دو بخش «آثار حرفه ای» و «آثار متقاضی اولین اجرا» ، از طریق سامانه اینترنتی مجموعه تئاتر شهر به آدرس https://city.theater.ir   قابل دریافت است. شایان ذکر است به دلیل سرعت بخشیدن به فرآیند انتخاب و پرهیز از ناهماهنگی های احتمالی زمان دریافت و پذیرش آثار به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. پایان پیام/