پای درس آقا| انس ایرانیان با کتاب، تاریخی است

رهبری می‌فرمایند: به عنوان ملت ایران و به عنوان یک ملت مسلمان، ارتباطمان با کتاب، ارتباط بنیانی کهن است. ما امروز و دیروز با مقوله‌ کتاب آشنا نشده‌ایم. در کشور ما کتابخانه‌های عظیم و مجموعه‌های علمی یک سابقه‌ کهن تاریخی دارد.

پای درس آقا| انس ایرانیان با کتاب، تاریخی است

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه پایانه مسافربری اتوبوس، در ایام بزرگ‌ترین گردهمایی فرهنگی کشور، یعنی نمایشگاه کتاب هستیم. روزهایی که فضای شهر تهران، به شکل دیگری است و افراد یک‌به‌یک با حضور در نمایشگاه کتاب، سعی دارند بار دیگر ارتباط خود را با این یار مهربان قوام بخشند. در ادامه سخنان رهبری معظم انقلاب را درباره اهمیت مطالعه و نمایشگاه کتاب می‌خوانیم. سنت کتابخوانی باید در کشور رواج پیدا کند به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخوانی است. در جامعه باید سنت کتابخوانی رواج پیدا کند. فایده‌ سوادآموزی این است. اثر حرکت و نهضتی که در کشورها برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی انجام می‌گیرد، عبارت است از همین، که بتوانند از این مجموعه‌ عرضه‌کننده‌ فکر و ذوق و استعدادِ دیگران استفاده کنند، این بدون کتابخوانی امکان‌پذیر نیست. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلی‌ها، تنبلی در خواندن کتاب است. هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد، بیشتر می‌شود. کتابخوانی باید در جامعه ترویج شود، و این کار بر عهده‌ همه‌ دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئول‌اند، از مدارس ابتدائی بگیرید که برنامه‌هایی باید باشد که کودکان ما را از اوان کودکی به خواندن کتاب عادت بدهد، خواندن با تدبر، خواندن با تحقیق و تأمل تا دستگاه‌های ارتباط‌جمعی، تا صدا و سیما، تا وسائل تبلیغاتی گوناگون. (۱۳۹۰/۰۴/۲۹) ایرانیان انسشان با کتاب تاریخی است  ما به عنوان ملت ایران و به عنوان یک ملت مسلمان، ارتباطمان با کتاب، ارتباط بنیانی و عمیق و کهن است. ما امروز و دیروز با مقوله‌ کتاب آشنا نشده‌ایم. در کشور ما، بخصوص بعد از انتشار اسلام، کتابخانه‌های عظیم، مجموعه‌های علمی، مکتوبات با ارزش، یک سابقه‌ کهن تاریخی دارد. ما ملتی هستیم که با کتاب خیلی سابقه داریم، در طول قرن‌های متمادی با کتاب انس داشته‌ایم. البته آن روزها دسترسی به کتاب آسان نبود. استنساخ کتاب‌های خطی دشوار بود، اما در عین حال کسانی که اهل بودند، شایسته برای استفاده‌ از کتاب بودند، چه مجاهدت‌ها می‌کردند. خوانده‌ایم و مکرر شنیده‌ایم که کسانی به یک کتاب احتیاج داشتند، دارنده‌ کتاب بخل می‌ورزیده و نمی‌داده است، بعد با التماس، با زحمت، یک شب، دو شب این کتاب را امانت گرفتند، شب و روز نخوابیدند، استراحت نکردند، برای اینکه این کتاب را استنساخ کنند و یک نسخه‌ آن را در اختیار خودشان داشته باشند. از این قبیل فراوان است. امروز این موانع برطرف شده است. پیشرفت علم، تولید کتاب، تکثیر کتاب، انتشار کتاب را آسان کرده. ما امروز بایستی با توجه به این سابقه‌ کهن، جایگاه خودمان را در نشر کتاب، در استفاده‌ از کتاب، بالا ببریم. بنا به نیاز جامعه باید دست به نشر کتاب زد تولیدکنندگان کتاب هم بایستی به این معنا توجه کنند. در تولید کتاب چه تولید به معنای ایجاد کتاب، چه تولید به معنای ترجمه‌ کتاب، چه تولید به معنای نشر کتاب و در اختیار این و آن قرار دادن به نیازها و خلأهای جامعه نگاه کنند، خلأهای فکری را، نیازهای فکری را بشناسند، انتخاب کنند، سراغ آن‌ها بروند. ما می‌بینیم در مجموعه‌ کتاب و بازار کتاب، گاهی اوقات هدایت‌های همراه با انحراف را دنبال می‌کنند؛ به خصوص سراغ مسائلی می‌روند که برای ذهنیت جامعه، برای ذهنیت کشور، چه از لحاظ جنبه‌های اخلاقی، چه از لحاظ جنبه‌های دینی و اعتقادی، چه از لحاظ جنبه‌های سیاسی، زیان‌بخش است. انسان به وضوح مشاهده می‌کند که در بازار کتاب، در مجموعه‌ کتاب، دست‌هایی فعالند، یک چیزهایی را وارد کنند، ترجمه‌هایی را به وجود بیاورند، با مقاصد سیاسی، ظاهرش هم فرهنگی است، اما باطنش سیاسی است. (۱۳۹۰/۰۴/۲۹) پایان پیام/