ببینید| واعظی: هیچ مطلب سانسور شده‌ای به دست روحانی نمی رسید /هیچوقت به ما تذکر ندادند

رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت سابق، تاکید دارد که هیچ مطلب سانسور شده ای به دست روحانی نمی رسیده است.

ببینید| واعظی: هیچ مطلب سانسور شده‌ای به دست روحانی نمی رسید /هیچوقت به ما تذکر ندادند

Read More