وزیر صمت: قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت شیوه درستی است‌

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت شیوه درستی است‌، گفت: باید از قانون تبعیت کرد اما نظر شخصی‌ام آن است که باید به سمتی حرکت کنیم قیمت خودرو در بازار رقابتی تعیین شود.

وزیر صمت: قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت شیوه درستی است‌

Read More