رتبه ۲کنکور ریاضی: هفته ای ۴۰ الی ۶۰ ساعت درس می‌خواندم

مسیحا، جوان البرزی از رموز موفقیت خود برای کسب رتبه دوم کنکور سراسری رشته ریاضی می‌گوید، او در هفته حداکثر ۶۰ ساعت را به درس خواندن اختصاص داده است.

رتبه ۲کنکور ریاضی: هفته ای ۴۰ الی ۶۰ ساعت درس می‌خواندم

Read More