اجتهادی: سازمان اموال تملیکی در دولت جدید متحول شده است/ رشد 237 درصدی تعیین تکلیف کالاهای توقیفی

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: با توجه به اینکه حجم زیادی کالای تعیین تکلیف نشده از سال‌های گذشته در انبارها مانده بود در ۱۷ ماهی که از عمر دولت سیزدهم گذشته حدود ۲۳۸ درصد در تعیین تکلیف کالاها رشد داشتیم که بعضی از آن‌ها مربوط به ۲۰ سال پیش بود.

اجتهادی: سازمان اموال تملیکی در دولت جدید متحول شده است/ رشد 237 درصدی تعیین تکلیف کالاهای توقیفی

Read More