تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای کشف حجاب

روز گذشته پس از آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد و بر همین اساس پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای کشف حجاب

Read More