واکنش علی ربیعی به حملات دولت به مرکز پژوهش های مجلس /نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!

واکنش علی ربیعی به «هجمه سنگین» دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود.

واکنش علی ربیعی به حملات دولت به مرکز پژوهش های مجلس /نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!

Read More

چه چیزهایی نمیتوان داخل کابین هواپیما برد؟

سفر با هواپیما مجموعه‌ای از مقررات خاص خود را دارد. برخی از این مقررات درباره وسایل ممنوعه در کابین هواپیما است و مسافران باید در مورد وسایلی که می‌توانند با خود به هواپیما بیاورند، از آنها پیروی کنند.

چه چیزهایی نمیتوان داخل کابین هواپیما برد؟

Read More

سعدی هویت ماست/ آموزگاری که از دوران وحشت مغول برخاست و از عشق سخن گفت

در آسمان اولین روز از اردیبهشت نام سعدی می‌درخشد، نامی که تاریخ را بر دوش می‌کشد و بسیاری معتقدند یکی از تارهایی است که در پود ما ایرانیان و فارسی‌زبانان خانه کرده و ما را به هم پیوند می‌دهد؛ میراثی است که او برای ما باقی گذاشته است.

سعدی هویت ماست/ آموزگاری که از دوران وحشت مغول برخاست و از عشق سخن گفت

Read More