حمل‌ونقل و لجستیک محور دیدار مقامات ازبکستان و ترکیه در «آستانه»

وزیر حمل‌ونقل ازبکستان و وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در حاشیه چهارمین نشست تجاری بین‌المللی حمل‌و‌نقل و لجستیک در شهر «آستانه» گسترش همکاری‌های حمل‌و‌نقلی و لجستیکی را بررسی کردند.

حمل‌ونقل و لجستیک محور دیدار مقامات ازبکستان و ترکیه در «آستانه»

Read More