شهید سلیمانی؛ از یک نابغه نظامی تا نماد مقابله با تروریسم در جهان

در حالی حاج قاسم بخاطر نجات جهان از چنگال تروریسم داعش به عنوان یک نماد و قهرمان مبارزه با تروریسم شناخته می‌شود که آمریکا با تفکیک تروریسم به «خوب» و «بد» در صدد استفاده ابزاری از گروه‌های دهشت‌افکن برآمده و با ترور ایشان به بقای تروریسم و بی‌ثباتی در غرب آسیا کمک کرد.

شهید سلیمانی؛ از یک نابغه نظامی تا نماد مقابله با تروریسم در جهان

Read More

فرمانده اسبق مستشاران سپاه در سوریه: حاج قاسم تفکر حماس را در اروپا تکثیر کرد

فرمانده اسبق مستشاران سپاه در سوریه گفت: در ایام درگیری در بالکان (جنگ بوسنی) هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم، ساعت نزدیک یک بعد از نصف شب بود، حاج قاسم که فرمانده نیروی قدس شده بود به تلفن خانه ما زنگ زد، گوشی را برداشتم، گفت «این مهمات را می‌خواهم، بنویس!»

فرمانده اسبق مستشاران سپاه در سوریه: حاج قاسم تفکر حماس را در اروپا تکثیر کرد

Read More

اقتدار پوشالی با سربازان فراری و خارجی

اجباری بودن سربازی در سرزمین اشغالی، راهی برای تداوم جنایت و اعمال زور علیه یک ملت مظلوم و رانده شده است. سربازان این رژیم در حمایت از مرزها و خاک خود دوره نمی‌بینند، بلکه برای تجاوز و تصاحب سرزمینی کهن همراه با کشتار دوره می‌بینند تا شاید بتوانند برای خود سرزمینی غصبی ایجاد کنند.

اقتدار پوشالی با سربازان فراری و خارجی

Read More