پرداخت ۲ هزار میلیارن تومان از مطالبات گندم کاران لرستانی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه تا ۲۲ تیرماه ۲ هزار و ۴۰۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان به گندم‌کاران پرداخت شده است، گفت: مانده مطالبات کشاورزان لرستانی نیز ۳ هزار و ۱۰۱ میلیارد و ۷۴۶ میلیون تومان است.

پرداخت ۲ هزار میلیارن تومان از مطالبات گندم کاران لرستانی

Read More