ورود دادستان گلبهار به رها شدن پل عابر پیاده تخریب شده گلمکان

رییس شورای اسلامی شهر گلمکان گفت: دادستان عمومی و انقلاب گلبهار به موضوع رها شدن پل هوایی عابر پیاده تخریب شده گلمکان ورود کرد.

ورود دادستان گلبهار به رها شدن پل عابر پیاده تخریب شده گلمکان

Read More