بیرجند
صفحه اول       مشخصات مدیران

نام شرکت | مدیر عامل | همراه | تلفن ثابت | آدرس

پیک معتمد بیرجند | عباس عباس نیا تهرانی | 09122264532 | 05632312655 | پایانه مسافربری بیرجند

رویال سفر ایرانیان بیرجند | غلامحسین ملائی | 09151611839 | 05632312097 | پایانه مسافربری بیرجند

جهان گشت مهربیرجند | حسین رضازاده | 09151612100 | 05632318998 | پایانه مسافربری بیرجند

لوان نور بیرجند | محمدابراهیم سرپلی | 09155610074 | 05632313892 | پایانه مسافربری بیرجند

15 کویر بیرجند | علی دلاکه | 09151611900 | 05632314010 | پایانه مسافربری بیرجند

سفر سیر آریا  | علی رضا توتونی | 09151614536 | 05632319119 | پایانه مسافربری بیرجند

شماره یک بیرجند | مسعود کاشانی | 09151613024 | 05632312047 | پایانه مسافربری بیرجند

همسفر مهر بیرجند | مسعود فدائی | 09155612918 | 05632313035 | پایانه مسافربری بیرجند

جوان سیر ایثار  | حسن نوری | 09151632386 | 05632316412 | پایانه مسافربری بیرجند

سیرو سفر بیرجند | مهدی باغستانی | 09151611039 | 05632314403 | پایانه مسافربری بیرجند

سواری کرایه غزال  | محمد اکبری | 09151611456 | 05632314556 | پایانه مسافربری بیرجند

سواری کرایه باقران سیر | امیر زینلی فرد | 09151613001 | 05632314564 | پایانه مسافربری بیرجند

جهان پیما | محمود میابادی | 09153610236 | 05632331241 | پایانه مسافربری بیرجند

شماره یک خوسف | علی خلیلی | 09128106200 | 05632473277 | شهرستان خوسف

پیروزی سربیشه | محمدحسین زینلی | 09151611843 | 05632662256 | شهرستان سربیشه

شتاب سیر نهبندان | علیرضا محمدی | 09151613443 | 05632621240 | شهرستان نهبندان

لوان نور قاین | حمیدرضا تقی زاده | 09151625490 | 05632522211 | پایانه مسافربری قاین

جهان گشت مهر قاین  | مسعود سالاری  | 09151625327 | 05632523211 | پایانه مسافربری قاین

رهگذر قاین | محمدرضا نوروز نژاد | 09151625391 | 05632522817 | پایانه مسافربری قاین

پارسیان قاین | محمدفرخی | 09151625510 | 05632525510 | پایانه مسافربری قاین

شب شکن قاین  | افضلیان | 09153617075 | 05632525390 | پایانه مسافربری قاین

گیتی نورد فردوس | حسن ابراهیمی | 09151372031 | 05632728601 | پایانه مسافربری فردوس

جهان گشت مهر فردوس | غلامی | 09151370068 | 05632728603 | پایانه مسافربری فردوس

جهان دیدار فردوس | مهدی شاهی | 09352545063 | 05632728604 | پایانه مسافربری فردوس

گیتی نورد بشرویه | اکبر دباغ زاده | 09153353163 | 05632772400 | شهرستان بشرویه

جهان گشت مهر سرایان | علی اصغر حسن پور | 09151342115 | 05632882021 | شهرستان سرایان

سیروسفر طبس | غلامرضا شجاعی | 09132531700 | 05632834898 | پایانه مسافربری شهرستان طبس

گیتی پیما طبس | اکبر شجاعی | 09133562664 | 05632834353 | پایانه مسافربری شهرستان طبس

گیتی نورد طبس | احمد کفاشی | 09132529824 | 05632833684 | پایانه مسافربری شهرستان طبس

سفرسیر طبس | همامیان | 09131554442 | 05632834898 | پایانه مسافربری شهرستان طبس

معراج طبس | نوروزی | 09139534124 | 05632853219 | شهرستان عشق آباد طبس

شریف زاده مود | علی اصغر شریف زاده | 09158468532 | 05632683215 | شهرستان مود


تعداد بازدید این صفحه :3181
تاریخ انتشار صفحه : 1396/10/26

Power by : RAAKCMS